Чехия иммиграция

Типы чешских виз

Druhy víz

stanovené zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Krátkodobá víza

Letištní vízum - vízum typu A
Průjezdní vízum - vízum typu B
Vízum k pobytu do 90 dnů - vízum typu C

Dlouhodobá víza

Vízum k pobytu nad 90 dnů - vízum typu D

Vízum nelze udělit občanu Evropské unie - ustanovení § 51 odst 4 výše uvedeného zákona

Každé vízum obsahuje rubriku „POZNÁMKY“, ve které je toto vízum označeno příslušným typem, zkratkou a kódem, které jsou uvedeny v tabulkách pod tímto textem, v závislosti na druhu a typu víza.

Příklady: vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem pracovním - zaměstnání učiteli udělené na pokyn ústředí Zastupitelskému úřadu „D/VC/01/13/V/2“,
Letištní vízum jednosměrné „A/VL/-/-/-/-“,

Typ víza

Vízum

Znak víza

A

Letištní vízum

Jednosměrné

VL

A


Obousměrné

VD

B

Průjezdní vízum

Jednosměrné

VJ

B


Obousměrné

VO

B


Bez omezení počtu cest

VE

C

Vízum k pobytu do 90 dnů

Jednorázové

VB

C


Vícenásobné

VF

C

vízum k pobytu do 90 dnů s prodlouženou dobou pobytu na 180 dnů

Vícenásobné

VT

D

vízum k pobytu nad 90 dnů

Vícenásobné

VC

D


za účelem převzetí povolení k pobytu

VR

A

Diplomatické vízum

letištní jednosměrné

LD

A


letištní obousměrné

DD

B


průjezdní jednosměrné

JD

B


průjezdní obousměrné

OD

B


průjezdní bez omezení počtu cest

ED

C


k pobytu do 90 dnů jednorázové

BD

C


k pobytu do 90 dnů vícenásobné

FD

C

Diplomatické vízum k pobytu do 90 dnů s prodlouženou dobou pobytu na 180 dnů

Vícenásobné

TD

D

Diplomatické vízum k pobytu nad 90 dnů

za účelem podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu udělovaného MZV

UD

A

Zvláštní vízum

letištní jednosměrné

LZ

A


letištní obousměrné

DZ

B


průjezdní jednosměrné

JZ

B


průjezdní obousměrné

OZ

B


průjezdní bez omezení počtu cest

EZ

C


k pobytu do 90 dnů jednorázové

BZ

C


k pobytu do 90 dnů vícenásobné

FZ

C

Zvláštní vízum k pobytu do 90 dnů s prodlouženou dobou pobytu na 180 dnů

Vícenásobné

TZ

D

Zvláštní vízum k pobytu nad 90 dnů

za účelem podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu udělovaného MZV

UZ

D

vízum za účelem strpění

VS

C

vízum za účelem povolení vstupu za účelem podání žádosti o udělení oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany (§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 221/2003 Sb.)

VG


Výjezdní příkaz (není vízum)

<

Kódy účelu pobytu víza k pobytu do 90 dnů

Kód

Účel pobytu

00

Zdravotní

01

Pracovní – zaměstnání

02

Kulturní

04

Pozvání

05

Oficiální, politický

07

Sportovní

08

Školení – studium

09

Turistika a tranzit

93

Tzv. ADS vízum udělované občanu Číny podle Memoranda o porozumění mezi Národní turistickou správou Čínské lidové republiky a Evropským společenstvím o vízových a dalších otázkách souvisejících s turistickými skupinami z Čínské lidové republiky


Kódy účelu pobytu víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k pobytu nebo povolení k přechodnému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu a kódy víza k pobytu do 90 dnů

Kód

Účel pobytu, s výjimkou víza k pobytu do 90 dnů podle § 7 zákona č. 326/1999 Sb.

00

Zdravotní

01

Pracovní – zaměstnání

02

Kulturní

03

Rodinný

04

Pozvání

05

Oficiální, politický

06

Profesní – podnikání

07

Sportovní

08

Školení - studium

09

Turistika a tranzit

81

Azyl – žádost o azyl na hraničním přechodu

82

Azyl – nebylo zahájeno řízení o udělení azylu

83

Azyl řízení o udělení azylu

84

Azyl žaloba

85

Dočasná ochrana

86

Dočasná ochrana – 3 dny

91

Strpění

Kód

Účel pobytu víza k pobytu do 90 dnů

92

podle § 7 zákona č. 326/1999 Sb., v tranzitním prostoru mezinárodního letiště požádal o azyl a v rozhodnutí o neudělení azylu je vylovena překážka vycestování (§ 7 zákona č. 326/1999 Sb.)

93

Tzv. ADS vízum udělované občanu Číny podle Memoranda o porozumění mezi Národní turistickou správou Čínské lidové republiky a Evropským společenstvím o vízových a dalších otázkách souvisejících s turistickými skupinami z Čínské lidové republiky

Upřesňující kódy účelu pobytu víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k přechodnému pobytu za účelem zaměstnání

Kód

Účel pobytu

01

Zemědělec

02

Architekt

03

Řemeslník

04

Právnická profese (právník, právní poradce)

05

Umělec

06

Bankéř

07

Obchodník

08

Manažer

09

Duchovní (náboženský činitel)

10

Profesionální řidič

12

Vědecký pracovník

13

Učitel

14

Administrativní pracovník v soukromém sektoru (“bílý límeček”)

15

Úředník ve veřejném sektoru

16

Politik

17

Počítačový odborník

18

Odborník v oblasti elektroniky

19

Chemik/Chemický inženýr

20

Jiný technik

21

Novinář

22

Lékařská a zdravotnická profese (lékař, chirurg, zdravotní sestra, veterinář …)

23

Námořník

24

Dělník (“modrý límeček”)

25

Osoba samostatně výdělečně činná

26

Práce v oblasti módy a kosmetiky

27

Policista, Voják

28

Důchodce

29

Profesionální sportovec

30

Bez zaměstnání

31

Student, Stážista

32

Diplomat

33

Administrativní, technický a služební personál (Diplomatické mise a konzulární úřady)

34

Soukromý služební personál diplomata

35

Soudce

36

Výkonný manažer - účast v právnické osobě vzniklé podle zákona č. 513/1991 Sb.

99

Ostatní

Kódy používané zastupitelským úřadem České republiky v cizině pro další zápisy do vízových štítků

Kód

Zápis

V/1

Vízum uděleno z rozhodnutí vedoucího zastupitelského úřadu bez některých stanovených náležitostí

V/2

Vízum uděleno na pokyn ústředí

K

Jistota (kauce) složena

B

Vízum udělené bez prověrky systému MVP/EVC

N

Vízum udělené nežádoucímu cizinci po souhlasu Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie


Главная  Контакты


Бухгалтер в Чехии, чешский бухгалтер